یادتان هست جوانان را بخاطر "آب بازی" در پارک آب و آتش بازداشت کردید؟

یادتان هست یک بار که جوانان در پارک آب و آتش "آب بازی" کردند، آنها را بازداشت کردید؟

آقایان صفار هرندی و ضرغامی و بقیه! سرانجام با "جهان جدید جوانان" آشنا شدید؟

جعفر محمدی- عصر ایران

 

یک بار که جوانان در پارک آب و آتش "آب بازی" کردند، آنها را بازداشت کردید! جالب است نه؟ جوان های مطلوب شما می توانستند با حمله به سفارتخانه ها "آتش بازی" کنند و برای یک ملت هزینه بتراشند ولی جوان های دیگر، حتی حق "آب بازی" با یکدیگر را نداشتند؛ می دانید چرا؟ چون از نظر شما آنها اساساً وجود خارجی و رسمی نداشتند؛ ولی آنها در متن جامعه بودند و رنجیده از اجحاف شما، در حال شکل دادن به همان جهان جدیدی بودند که شما خبر نداشتید و امروز از بازجوها می شنوید و از تعجب شاخ در می آورید!

وبگردی

    ارسال نظر

    یادداشت

    آخرین اخبار

    پربازدید ها