در نبود گفتگوی ملی؛

پیامدهای دهگانه امتناع از رفراندوم

پیامدهای دهگانه امتناع از رفراندوم

سیدحسن الحسینی

دبیرکل انجمن اسلامی معلمان

اعلام از دستور کار خارج بودن رفراندوم، به دلیل تردید در کارآمدی آن به دلیل ضعف قدرت شناختی بسیاری از مردم؛ موضوعی است که از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است. و پیامدها و معانی ذیل را به همراه داشته و دارد:

۱- مهندسی انتخابات ها و سلب آزادی انتخاب از مردم

۲ - نادیده گرفتن ناکار آمدی سیستم تصمیم‌سازی منهای خرد جمعی در کشور

۳ -به حاشیه رانده شدن هر چه بیشتر نهادهای انتخابی

۴ - توسل به اندک سالاری و تغلیظ استبداد سیاسی

۵ - تحکیم و گسترش شرک عملی از نقطه نظر اعتقادی و فرهنگی 

۶ -چشم بستن به مدرنیته و تجربیات موفق کشورداری در دنیای امروز 

۷ - عدم تمکین به قانون اساسی و حق حاکمیت ملی ناشی از آن

۸ - عدم تمکین به اراده مردم و ناممکن شدن اصلاحات ساختاری مردم پایه

۹ - هدایت به حکومت دینی خلیفه محور و تداوم امت گرایی 

۱۰ - وقوع رخداد پیمان شکنی و شکست اخلاقی بزرگ.

با عنایت به ورود به شکلی از گفتگو و شناسا شدن یکی از بنیان‌های بحران آفرین در کشور، پیشنهاد می‌تواند، تداوم گفتگو، ترک منیت‌های فربه شده و بازگشت صادقانه به مردم باشد.از این مسیر کارشناسی است که البته رفراندوم امکان‌پذیر می‌شود.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها

.