انسان مقدم بر قانون است!

انسان مقدم بر قانون است!

کوروش الماسی
روزنامه‌نگاربه بیانی کاملاً کاربردی، انسان مقدم بر قانون است. یا انسان هدف و قانون ابزار است. چرا که، انسان قبل از زیست اجتماعی مبتنی بر یک نظم حقوقی (قانون) موجودیت داشته است. اگر تقدم انسان به نظم حقوقی، عقلانی و کاربردی تلقی شود، آنگاه، منطقی، انسانی، اخلاقی، کم‌هزینه، کاربردی و پایدارترین پاسخ به پرسشِ متولی تشخیص امور فردی از اجتماعی کیست؟ افکار عمومی (تجمیع نظر یکایک شهروندان) خواهد بود که نمود خرد، اراده، اهداف، آرزوها، خواسته‌ها، تمایلات و ... جمعی و اجتماعی است.

به عبارتی، از نگاه کاربردی، اخلاقی و انسانی، نظر افکار عمومی در موضوعات گوناگون (مثل حجاب)، مقدم بر نظم حقوقی یا انواع دیدگاه‌های منتسب به عناصر و نهادهای حاکمیتی است.
یکی از چالش‌های بنیادین عرصه سیاسی در سطوح گوناگون و به ویژه در برخی لایه‌های پنهان که منشاء بسیاری از چالش‌های اجتماعی و درد و رنج میلیون‌ها شهروندان نیز است، این حقیقت تلخ است که برخی اذهان سیاسی این حقیقت را درک نکرده‌اند که "قانون (نظم حقوقی) در جهان خرد، دانش و اخلاق بنیاد معاصر، برخلاف قرون پیشین، تبلور منافع جمعی (ملی) و نه منافع یک اقلیت است".
امید آنکه تبیین کلی و مختصر  پیرامون تفاوت امور فردی و امور اجتماعی (جمعی) و کارکرد و وظیفه قانون، ما را در یافتن پاسخی کاربردی و عقلانی برای پرسش‌هایی چون؛ آیا حجاب یک امر یا موضوع فردی و شخصی خارج از حیطه قانون است؟ یا یک امر یا موضوع اجتماعی در حیطه قانون؟ برای حل"نظر افکار عمومی مقدم بر نظم حقوقی به عنوان تبلور خرد، اراده و منافع جمعی (ملی) است؟"، یاری کند!

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها

.