ورودی تاکسی‌های اینترنتی چقدر شده است؟

افزایش هزینه تاکسی‌های اینترنتی سبب شده تا هزینه رفتن به خیابان کناری را به عنوان ورودی مورد محاسبه قرار بگیرد.

ورودی تاکسی‌های اینترنتی چقدر شده است؟

چندی است که هزینه تاکسی‌های اینترنتی افزایش یافته و حتی برای رفتن به خیابان بغلی هزینه‌های قابل توجهی دریافت می‌شود که به نظر می‌رسد این رقم ورودی این تاکس یهای اینترنتی است.

خبرنگار ما هزینه رفتن به خیابان کناری را در ساعت غیر پیک بررسی می‌کند که از 5 هزار تومان تا 8 هزار تومان بوده که این رقم بسته به نوع تاکسی اینترنتی متغیر است.

5

 

index

 

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها