مجازات بکارگیری مشمولان غایب چیست؟

سردار رحمان علیدوست، جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت: با شرکت‌ و سازمان‌هایی که مشمولان غایب را بکار گیرند، برخورد قضایی صورت می گیرد.

مجازات بکارگیری مشمولان غایب چیست؟

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت: مشمولان غایبی که وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف نکنند، امکان اشتغال به کار توسط سازمان ها و کارگاه های دولتی و خصوصی را ندارند.

سردار رحمان علیدوست در این باره گفت: مشمولان غایبی که وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند برابر مواد 58 و 62 قانون خدمت وظیفه عمومی با تشدید محدودیت ها و محرومیت های اجتماعی همچون عدم برخورداری از تسهیلات دولتی و اشتغال به کار در سازمان ها و کارگاه های دولتی و خصوصی و ... مواجه می شوند.

وی ادامه داد: کارفرمایان کارخانه‌ها، کارگاه ها، شرکت ها، آموزشگاه ها، بنگاه ها، مغازه ها، تعمیرگاه‌های دولتی و خصوصی که مشمولان غایب را بکارگیری کرده اند، برابر ماده 63 قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان برخورد و برابر ماده 63 مکرر همین قانون، برای اعمال مجازات تعیین شده به دستگاه های قضائی معرفی می شوند.

براساس گزارش سایت پلیس، جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا همچنین عنوان کرد: براساس ماده  63 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، مجازات در نظر گرفته شده برای این دسته از افراد برای بار اول پرداخت هزینه سالانه یک سرباز به مبلغ حدود 130 میلیون ریال و برای بار دوم و بیشتر هزینه سالانه سه سرباز محاسبه و اخذ می شود.

 

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها