آقای صداوسیما!

شهادت ١٤٧ ایرانی، ارزش یک نوار مشکی در شبکه هایتان را ندارد؟

آقای عسگری، ریاست صداوسیما! نزدیک به ١٤ ساعت از اعلام خبر مربوط به فاجعه هواپیمای اوکراینی می گذرد، آیا ١٤٧ شهید ایرانی، ارزش یک نوار مشکی ساده در کنار لوگوی شبکه ها را ندارد؟! / انتخاب

شهادت ١٤٧ ایرانی، ارزش یک نوار مشکی در شبکه هایتان را ندارد؟

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها