حقوق میلیاردی ۳ مدیر بانکی + جزییات

عضای هیات مدیره موظف و مدیرعامل بانک رفاه که در مجموع سه نفر هستند توانسته اند یک میلیارد و ۱۵۹ میلیون و صد هزار تومان حقوق و مزایا دریافت کنند. یعنی به صورت میانگین هر یک از اعضای هیات مدیره موظف و مدیرعامل ۳۸۶ میلیون و ۳۶۷ هزار تومان حقوق و مزایا در سال گذشته دریافت کرده اند.

حقوق میلیاردی ۳ مدیر بانکی + جزییات

بانک رفاه کارگران از جمله بانک های قدیمی ایران محسوب می شود که در اجرای تبصره ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ و ماده ۳۸ قانون سازمان بیمه های اجتماعی در تاریخ ۲۷ مرداد ماه ۱۳۳۹ تحت شماره ۷۴۵۳ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت شد. در حال حاضر این بانک جز واحدهای تجاری فرعی سازمان تامین اجتماعی محسوب می شود و این سازمان مالک اصلی بانک به شمار می رود. حدود ۱۶ درصد از سهام بانک رفاه کارگران در اختیار سازمان تامین اجتماعی می‌باشد.

 بررسی صورت های مالی بانک رفاه کارگران در سال ۱۳۹۷ نشان می دهد که میزان زیان انباشته این بانک در پایان سال گذشته با رشدی ۵۵ درصدی در مقایسه با سال ۱۳۹۶ به یک هزار و ۸۱ میلیارد تومان افزایش یافته است.

در حالی زیان انباشته این بانک در حال افزایش می باشد و از حد یک هزار میلیارد تومان عبور کرده است که مسئولین رده بالای این بانک از حقوق و مزایا و حق حضور خود نگذشته اند و صورت های مالی نشان می دهد که این مسئولین هر کدام حقوق و مزایای چند صد میلیونی دریافت کرده اند. بررسی ها نشان می دهد که در مجموع در سال گذشته بانک رفاه بیش از ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان حقوق و مزایا و حق حضور پرداخت کرده است.

تصویر زیر نشان می دهد که اعضای هیات مدیره موظف و مدیرعامل این بانک که در مجموع سه نفر می باشند توانسته اند یک میلیارد و ۱۵۹ میلیون و صد هزار تومان حقوق و مزایا دریافت کنند. یعنی به صورت میانگین هر یک از اعضای هیات مدیره موظف و مدیرعامل ۳۸۶ میلیون و ۳۶۷ هزار تومان حقوق و مزایا در سال گذشته دریافت کرده اند.

همچنین دو نفر از اعضای هیات مدیره غیرموظف تنها حق حضوری به میزان ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافت کرده اند که به طور میانگین می توان گفت سهم هر نفر ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می شود.

تصویر زیر نشان می دهد که معاونین مدیرعامل (به جز اعضای هیات مدیره) که تعداد آن ها ۳ نفر می باشد روی هم رفته ۷۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق و مزایا دریافت کرده اند که سهم هر کدام به صورت میانگین ۲۳۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می باشد.

اعضای کمیته های مرتبط با هیات مدیره نیز از این سفره حقوق و مزایا بی نصیب نمانده اند. این اعضا که تعداد آن ها ۱۵ نفر گزارش شده است در مجموع دو میلیارد و ۳۴۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق و مزایا دریافت کرده اند که سهم هر نفر به صورت میانگین ۱۵۶ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان حقوق و مزایا است.

jadvalhoghogh.jpg

 

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها