جنین هم نقاشی می‌کند + تصاویر

عده‌ای از هنرمندان باهدف جمع‌آوری کمک‌های مالی و خیریه برای جنین‌های متولد نشده‌ی آفریقایی از جنین مادر باردار کمک گرفتند!

هزاران نوزاد متولد نشده نتوانسته‌اند پا به دنیا بگذارند. تعداد چنین مرگ‌ومیرهایی باید کاهش یابد و ازآنجایی‌که از عهده‌ی مادران باردار و دست‌تنها در این زمینه کار چندانی بر‌نمی‌آید بنابراین عده‌ای از هنرمندان دست‌به‌کار شدند. آن‌ها باهدف جمع‌آوری کمک‌های مالی و خیریه برای جنین‌های متولد نشده‌ی آفریقایی این بار از جنین مادر باردار کمک گرفتند! این هنرمندان قلم‌موهایی را به شکم مادران باردار بستند و سپس مادران روبروی بوم نقاشی قرار گرفتند. 

هر زمان که جنین تکان می‌خورد تصادفاً تصاویری بر روی تابلو کشیده می‌شد و این‌گونه بود که این هنرمندان ظریف اولین شاهکار هنری‌شان را کشیدند. نهایتاً این  تابلوها در طی یک حراجی در نمایشگاه کودکان به فروش رفت. تمام عواید حاصل از این فروش به کودکان دهکده‌ی SOS  اهدا شد.
 

جنین هم نقاشی می‌کند + تصاویر
جنین هم نقاشی می‌کند + تصاویر 

جنین هم نقاشی می‌کند + تصاویر

جنین هم نقاشی می‌کند + تصاویر

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها