چه کسی پیشنهاد این ژست‌ها و شادمانی عجیب و غریب را به بازیکنان تیم ملی داده؟

چه کسی پیشنهاد این ژست‌ها و شادمانی عجیب و غریب را به بازیکنان تیم ملی داده است؟ چرا کسی نبوده که به آنها توصیه‌های مناسبی کند درباره ژست‌هایی که آنها می‌توانند بگیرند تا در این شرایط نمک روی زخم مردم عزادار نپاشند؟

این تیم ملی را برای مردم حفظ کنید

ایران ورزشی نوشت:

جو عمومی درباره تیم ملی فوتبال ایران، جو خوبی نیست و این جو ایجاد شده علیه تیم ملی به هر دلیلی که به وجود آمده، از ضعف فعالیت رسانه‌ای فدراسیون فوتبال و تیم ملی در ایجاد تصویری مطلوب از تیم ملی در جامعه است.

رسانه‌هایی که خبرنگاران خود را به کنفرانس مطبوعاتی می‌فرستند تا با تکرار سؤالات خود درباره شادی گل بازیکنان و خواندن سرود آنها را تحت فشار بگذارند، بدون شک با دیدن حمایت مردم ایران از تیم ملی پاسخ کوبنده‌تری دریافت خواهند کرد تا با تصاویر خندان و ژست‌های تصنعی بازیکنان که سعی در عادی جلوه دادن شرایط دارند.

چه کسی پیشنهاد این ژست‌ها و شادمانی عجیب و غریب را به بازیکنان تیم ملی داده است؟ اصلاً چرا کسی نبوده که به آنها توصیه‌های مناسبی کند درباره ژست‌هایی که آنها می‌توانند بگیرند تا در این شرایط نمک روی زخم مردم عزادار نپاشند؟

وبگردی

    ارسال نظر

    یادداشت

    آخرین اخبار

    پربازدید ها