سیدمحمد خاتمی: آزادی با دین تضاد ندارد

خاتمی گفت آزادی با دین تضاد ندارد، بهتان زدید، گفت گفتگو نفی اش کردید.

به گزارش مستقل آنلاین معصومه ابتکار نوشت:

خاتمی گفت آزادی با دین تضاد ندارد،بهتان زدید، گفت گفتگو نفی اش کردید. 

همان گفتمان را در روحانی اصولگرا هم تحمل نکردید تا اینکه امروز با خشم تظلم خواهی جوانان مواجه شدید.

توییتر

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها