سروش صحت از طنازی هایش می گوید

مستقل آنلاین: سروش صحت بازیگرسینما و تئاتر درصفحه شخصی خود از طنازی هایش سخن گفت.

به گزارش مستقل آنلاین،سروش صحت با انتشار این عکس نوشت:

اگر مرگ نبود بیشتر کارها را می گذاشتم برای بعد. عجله نمی کردم و چون تنبلم  با خیال راحت کارهایی که می خواهم انجام بدهم را بعدا انجام می دادم . بعدا به جاهایی که دوست دارم بروم ، می رفتم . بعدا ورزش می کردم. بعدا  کتاب‌هایی که دوست دارم بخوانم و فیلم هایی که دوست دارم ببینم را می‌خواندم و می دیدم. بعدا به آنهایی که دوستشان دارم سر می زدم . بعدا خبری از  دوستانی که مدت هاست از آنها بی خبرم می گرفتم .بعدا بابت اشتباهاتم معذرت می خواستم و بعدا اشتباهات بقیه را می بخشیدم. بعدا می دویدم . بعدا یک شب  رفقا را به یک چلوکباب عالی دعوت می کردم . بعدا سه روز لش می‌کردم و هیچ کاری نمی کردم .بعدا سیگار را ترک می کردم . بعدا می رفتم قله توچال.  بعدا مثنوی را می‌خواندم، بعدا طلوع خورشید را نگاه می کردم. بعدا چند نفری یک سفر با حال می‌رفتیم . بعدا همه کارها را می کردم، همه کارهایی که دلم می‌خواست را...

ولی مرگ هست .

 

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها