دولت چه جیزی را جدی می‌گیرد که ورزش را جدی بگیرد؟

مصطفی هاشمی‌طبا: انتخاب های سجادی را دیگران انجام می دادند و او چون نجابت داشت می‌پذیرفت.

دولت چه جیزی را جدی می‌گیرد که ورزش را جدی بگیرد؟

 قربانزاده و وزارت ورزش به پرسپولیس و استقلال خیلی لطمه زدند

مصطفی هاشمی‌طبا در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد درباره عملکرد حمید سجادی در وزارت ورزش و جوانان گفت‌:

افراد مختلفی با معرفی‌های مختلف می‌آمدند و سجادی با نجابت و رودربایستی و فشارهایی که از بیرون تحمیل می‌شد می‌پذیرفت و این باعث ناهماهنگی می‌شد و همین ‌ناهماهنگی‌ها به کار وزارتخانه لطمه زد.

متاسفانه دعوا بین وزارتخانه و سازمان خصوصی‌سازی و هیات‌مدیره‌های بی‌اختیار و مدیرعامل‌های ناکارآمد هم به استقلال و هم پرسپولیس خیلی لطمه زد. نه فقط در زمان آقای سجادی کلا این دو تیم خیلی لطمه خوردند و خیلی اموال عمومی حرام شده و هزینه‌های بیخودی انجام شده.

دولت مگر مسائل دیگر را جدی می‌گیرد که ورزش را جدی بگیرد؟

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها