نصیرزاده: ماجدی برای حضور در انتخابات فدراسیون الزامی به استعفا ندارد

فدراسیون فوتبال از اساسنامه مجزای خودش تبعیت می کند و تمامی رفتارهای سازمانی این فدراسیون باید بر اساس همین اساسنامه ارزیابی و قضاوت شود.

سرپرست کمیته تدوین و تطبیق مقررات گفت: طبق اساسنامه سرپرست فدراسیون فوتبال هیچ منعی برای حضور در انتخابات این فدراسیون ندارد.

هوشنگ نصیرزاده درمورد اظهارات بنیامین‌شکوه‌فر، معاون حقوقی وزارت ورزش و شائبه مطرح شده مبنی بر اینکه میرشاد ماجدی برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال باید از سمت سرپرستی این فدراسیون استعفاء کند،  اظهار داشت: مصاحبه امروز معاون محترم حقوقی وزارت ورزش در واقع پرسشی بود که نتیجه آن را به بررسی اساسنامه فدراسیون ارجاع دادند و از اظهار نظر صریح خودداری کردند. با این توصیف به منظور تنویر افکار عمومی باید گفت طبق بند 3 ضمیمه یک اساسنامه فدراسیون فوتبال الزام به استعفاء برای شرکت در انتخابات منحصر در سمت های مدیرکلی و بالاتر از آن در مناسب دولتی ، حکومتی و لشگری است و به سایر موارد تسری ندارد. 

وی افزود:در خصوص اساسنامه سایر فدراسیون ها نیز ذکر این نکته لازم است که فدراسیون فوتبال از اساسنامه مجزای خودش تبعیت می کند و تمامی رفتارهای سازمانی این فدراسیون باید بر اساس همین اساسنامه ارزیابی و قضاوت شود. همانطور که رئیس جمهور با وجود استمرار مدیریت ، انتخابات دور دوم را با وجود تکرار نامزدی و با همان کابینه و تشکیلات انجام می دهد.

سرپرست کمیته تدوین و تطبیق مقررات فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: همانطور که روسای فدراسیون ها دور دوم انتخابات را خودشان با وجود نامزدی در همان انتخابات اجرا می کنند، سرپرست فدراسیون نیز که در واقع یک سمت موقت برای چرخاندن و پیش بردن امور است الزامی برای استعفا ندارد و چنین چیزی برای سرپرست فدراسیون فوتبال در اساسنامه پیش پینی نشده است.

 

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها