صلاحیت میرشاد ماجدی و عزیز محمدی هم تایید شد!

عزیز محمدی، مهدی تاج، میرشاد ماجدی، علیرضا اسدی، محمد آخوندی و امیرواعظ آشتیانی کاندیدهای اصلی ریاست فدراسیون فوتبال هستند.

کمیته بدوی فدراسیون فوتبال امروز جلسه دیگری برای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال برگزار کرد.

ظاهرا در این جلسه صلاحیت مهدی تاج به عنوان یکی از اصلی‌ترین نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال تایید شده و هر پنج عضو کمیته بدوی به این نتیجه رسیدند که برای تایید وی نیازی به کسب استعلام از فیفا نیست.

پیش از این شائبه هایی مطرح شده بود که با توجه به بند 3 ماده 33 اساسنامه فدراسیون فوتبال مبنی بر اینکه هیچ شخصی نمی‌تواند بیش از سه دوره متوالی یا متناوب، در هیات رییسه فدراسیون فوتبال باشد (چه به عنوان رییس، نایب رییس یا سایر اعضای هیات رییسه)، احتمال دارد صلاحیت تاج مورد تایید قرار نگیرد اما با توجه به عطف به ما سبق نشدن اساسنامه فعلی فدراسیون، تاج طبق نظر اعضای کمیته بدوی مشکلی برای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال نخواهد داشت.

بر این اساس صلاحیت مهدی تاج، میرشاد ماجدی و عزیز محمدی تاکنون تایید شده است.

با این اتفاق و تایید صلاحیت، کمیته بدوی اسامی نامزدهای مورد تایید در این کمیته را جهت اخد تاییدیه‌های قانونی به مراجع چهارگانه ارسال خواهد کرد

انتخابات فدراسیون فوتبال روز 8 شهریور 1401 برگزار خواهد شد.

عزیز محمدی، مهدی تاج، میرشاد ماجدی، علیرضا اسدی، محمد آخوندی و امیرواعظ آشتیانی کاندیدهای اصلی ریاست فدراسیون فوتبال هستند.

 

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها