قزوین آلوده ترین شهر ایران

بر اساس شاخصه های پایش کیفی هوا، هم اکنون قزوین آلوده ترین شهر ایران است.

قزوین آلوده ترین شهر ایران

بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوا در ظهر شنبه، شهر قزوین با شاخص ۱۹۰ آلوده‌ترین شهر ایران محسوب می‌شود.

همچنین پس از قزوین قرچک با ۱۷۷ و اردکان با ۱۷۴ به ترتیب شهرهای دوم و سوم آلوده کشور محسوب می‌شوند.

این در حالی است شهر الوند نیز با شاخص ۱۶۹ بعد از شهر اصفهان پنجمین شهر آلوده کشور محسوب می‌شود.

با اعلام کمیته اضطرار آلودگی هوا، تنها مدارس شهر قزوین در هر دو نوبت صبح و بعد از ظهر غیر حضوری خواهند بود.

منبع: مهر

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها

.