مجلس آینده کابوسی بزرگ برای اصولگرایان و دولت رئیسی می‌شود؟

مجلس کنونی بیشترین همراهی و هماهنگی را با دولت دوازدهم داشته است. اما آیا ترکیب و آرایش مجلس آینده این همراهی و هماهنگی را استمرار می بخشد یا به کابوسی برای اصولگرایان و دولت رئیسی تبدیل می‌شود؟

مجلس آینده کابوسی بزرگ برای اصولگرایان و دولت رئیسی می‌شود؟

برخی از نشانه ها و قرائن از تکاپوی جریان خالص ساز برای تاثیرگذاری در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها حکایت می کند. این جریان نشان داده که هیچ ترسی و ابایی از اظهار علنی دیدگاه های افراطی خود ندارد و بلکه برای انتشار و توسعه دیدگاه های خود نیز تلاش می کند.

گمانه زنی ها و پیش بینی های اولیه بر این است که جریان خالص سازی تلاش خود را برای تاثیرگذاری در روند انتخابات و حتی شکل گیری آرایش مجلس آینده به کار خواهد گرفت. از نگاه خالص سازان بخش قابل توجهی ازچهره های سیاسی حال و گذشته باید از صحنه رقابت کناره گیری کنند یا کنار گذاشته شوند!

این روزنامه افزوده است: البته از هم اکنون می توان این پیش بینی را داشت که انتخابات آینده «ترکیب فعلی مجلس» را تغییر می دهد.اما نمی توان از نگرانی های درون گروهی اصولگرایان درباره شکل گیری آرایشی برخلاف تصورآنان به سادگی گذر کرد. مجلس کنونی بیشترین همراهی و هماهنگی را با دولت دوازدهم داشته است. اما آیا ترکیب و آرایش مجلس آینده این همراهی و هماهنگی را استمرار می بخشد یا به کابوسی برای اصولگرایان و دولت رئیسی تبدیل می شود؟

منبع: اطلاعات

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها