روایت خرکی امیرحسین علویجه در گالری یافته

جمعه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۰ نمایش انفرادی نقاشی‌های امیر حسین علویجه در گالری یافته برگزار می شود.

در بخشی از نوشته‌ی مریم روشنفکر درباره این نمایش این گونه آمده است :

او با هوشمندی تمام توانسته ساختار را از آثار نقاشی قهوه‌خانه و روایت‌های فرهنگ عامه برداشت کند و به آن ترکیبی از اسطوره‌های کهن و فرهنگ عامه امروز بدهد. به همین خاطر است که تصاویر او شامل حجم گسترده‌ای از خرده تصاویر تلویزیونی و رسانه‌های امروز است در ترکیب با اسطوره‌ها و قصه‌های کهن.

2

 

این نمایش از ۱۸ شهریور تا یک مهر از ساعت ۱۶ الی ۲۰ در گالری یافته پا برجاست.

3

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها