ایران از همه نظر رو به زوال است

دیاکو حسینی، کارشناس سیاسی: سیاست‌خارجی نامتعادل، ناکارآمدی در حکمرانی اقتصادی، فروپاشی زیست‌محیطی، فرار مغزها، فساد، بی‌عدالتی، قطبی‌شدن جامعه، ضعف نظام اداری و بحران اعتماد، ایران را به تمدنی رو به زوال در عصر خیزش دیگران تبدیل خواهد کرد؛ اگر هرچه زودتر روند ترمیم را آغاز نکنیم.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها