منتظر بنزین لیتری ۱۰ هزار تومان باشیم؟

وزیر کشاورزی گفته برای اینکه جلوی قاچاق ⁧آرد⁩ را بگیریم آن را گران کردیم! ‏خوب با این استدلال بعید نیست وزیر نفت هم چند روز دیگر بگوید برای اینکه جلوی قاچاق ⁧بنزین⁩ را بگیریم آن را لیتری ۱۰ هزار تومان کردیم!

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها