چقدر باید حقیر و پَلَشت باشید که چنین شعارهایی روی دیوار سفارت انگلیس بنویسید؟

چقدر باید حقیر و پَلَشت باشید که برای خوش‌خدمتی، وقتی می‌خواهید سُفرای کشورهای غربی را تهدید کنید، خطاب به او بنویسید: «بیا قزوین»!

چقدر باید حقیر و پَلَشت باشید که چنین شعارهایی روی دیوار سفارت انگلیس بنویسید؟

قزوین پایتختِ ادبیاتِ فُکاهی ایران است، شهرِ شعرِ طنز و مرکزِ خوشنویسیِ ایران.

چقدر باید حقیر و پَلَشت باشید که برای خوش‌خدمتی، وقتی می‌خواهید سُفرای کشورهای غربی را تهدید کنید، خطاب به او بنویسید: «بیا قزوین»!

مردمِ قروین را چه فرض کرده‌اید؟

اصلا می‌دانید چه فرهیختگانی اهلِ قزوین هستند و این شهر چه نقشِ مهمی در خواستگاهِ هویتیِ فرهنگ و هنر و سیاستِ ایران داشته است؟

.

پی‌نوشت: شعارنویسیِ نیروهای «نمی‌دونم چی» روی دیوارِ سفارتِ انگلیس

-پژمان موسوی-

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها

.