اگر بخواهم نهی از منکر کنم، سراغ شورای نگهبان و گشت ارشاد می‌روم

اگر بخواهم نهی از منکر کنم به سراغ شورای نگهبان و گشت ارشاد می‌روم.

نوشته که من تو را در مترو دیده ام که کاری به حجاب زنان نداشته‌ای!

 خوشحال شدم که شاهد از غیب رسید، معلوم است که من به خانم‌ها کاری ندارم، من اگر برای نهی از منکر عُرضه و توان داشته باشم باید بر اساس اولویت و تراتب ابتدا به سراغ منکرهای بزرگی چون عملکرد شورای نگهبان بروم که اساس مردم سالاری جمهوری اسلامی در مقابل رژیم سلطنتی را متزلزل کرده یا با فاجعه گشت ارشاد مقابله کنم یا به فحشای ربا و فساد رشوه بپردازم که البته نمی‌توانم. 

توییتر

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها