احمدی نژاد: هیچ ارتباطی با طالبان ندارم!

احمدی نژاد در مصاحبه با طلوع نیاز گفت: من هیچ ارتباطی با طالبان ندارم!

حجم ویدیو: 2.67M | مدت زمان ویدیو: 00:01:01

دکتر احمدی نژاد: هیچ ارتباطی با طالبان ندارم!

#طلوع نیوز: در زمان ریاست جمهوری، شما به افغانستان سفر داشتید. کشور افغانستان را چگونه یافتید؟

-دکتر احمدی نژاد: من حس کردم در ایران هستم. یعنی مردم افغانستان، مردمی صمیمی، دوست داشتنی و بااخلاق هستند. مردم افغانستان واقعا دوست داشتنی هستند.

#طلوع نیوز: دوست دارید بار دیگر به افغانستان سفر کنید؟

-دکتر احمدی نژاد: بله، چرا دوست نداشته باشم؟ افغانستان بخشی از بهشت است.

#طلوع نیوز: حتی در این شرایط حال حاضر؟

-دکتر احمدی نژاد: الان که چنین چیزی امکانش فراهم نیست. اگر هم بیایم نمی توانم کاری برای مردم افغانستان انجام بدهم. دلم می خواهد زمانی بیایم که بتوانم خدمتی به مردم افغانستان بکنم.

#طلوع نیوز: در یکی از مصاحبه هایتان شنیدم که با آقای کرزای دوستی شخصی دارید. با اعضای طالبان چطور؟

-دکتر احمدی نژاد: هیچ ارتباطی ندارم.

#طلوع نیوز: با هیچکدامشان صحبت نکردید؟ و رابطه ندارید؟

-دکتر احمدی نژاد: خیر، هیچ ارتباطی ندارم.

#طلوع نیوز: تماس هم با آنها ندارید؟

-دکتر احمدی نژاد: هرگز.

*مصاحبه با شبکه تلویزیونی طلوع نیوز افغانستان - خرداد ۱۴۰۱

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها