زندگی مردم در گرو تسویه حساب‌های سیاسی نمایندگان انقلابی!

حملات اخیر جبهه پایداری فراتر از حمایت از طرح صیانت است و به تسویه‌حساب سیاسی با طیف نزدیک به رئیس مجلس شباهت دارد.

اختلاف در باره طرح صیانت، به جنگ میان جبهه پایداری با قالیباف تبدیل شد

روزنامه شرق نوشت:

 طرح‌ صیانت در حال تبدیل‌شدن به میدان رزم میان جریان جبهه پایداری با سایر نمایندگان مجلس از جمله طیف نزدیک به رئیس‌ مجلس است.

گزارش‌ مرکز پژوهش‌های مجلس «که ریاست آن با بابک نگاهداری، رئیس حوزه ریاست مجلس است که رابطه نزدیکی با قالیباف دارد» به کام مدافعان محدودسازی اینترنت و البته مخالفان جدی قالیباف در مجلس خوش نیامده‌ است، بنابراین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که کلیات طرح را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی و ناقض حریم خصوصی مردم دانسته بود با حملات بی‌امان تندروها مواجه شده تا تندروهای مجلس هم طرح مملو از ایراد خود را از متروک‌شدن نجات دهند و هم در نبرد قدرت برای قالیبافی‌ها خط و نشان بکشند.

کار به جایی رسیده که مخالفان گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سخن خود را نظر اکثریت نمایندگان جا می‌زنند و گزارش مرکز پژوهش‌ها را بی‌ارزش خطاب می‌کنند.

اینکه فضای مجلس به سمت اصلاح بنیادین طرح صیانت حرکت کرده غیرقابل انکار است بنابراین پافشاری پایداری‌ها و تندروهای مجلس نشان از رویارویی سیاسی دارد تا بحث قانون‌گذاری، زیرا حتی تصویب این طرح در مجلس با سد شورای‌ نگهبان که نهاد دادرسی قانون اساسی است مواجه خواهد شد و مواد ناقض قانون اساسی امکان دریافت تأیید شورای نگهبان را نخواهند یافت.

از این رو حملات اخیر جبهه پایداری فراتر از حمایت از طرح صیانت است و به تسویه‌حساب سیاسی با طیف نزدیک به رئیس مجلس شباهت دارد.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها