در هشتاد و هفتمین جلسه ائتلاف احزاب زنان اصلاح طلب مطرح شد

هشدار نسبت به کاهش نرخ مدیریت زنان در کشور

ارتقاء و گسترش مدیریت زنان در سطوح عالی، میانی و پایه در کشور، حاصل تلاش های بی وقفه مستمر آنان در عرصه های آموزشی و تخصصی و کسب تجربه در دهه های اخیر است.

در این جلسه که به ریاست دوره ای انجمن روزنامه نگاران زن(رزا) برگزار شد، مباحث و محورهای زیر مورد تبادل نظر قرار گرفت:

 با توجه به مصدومیت خانم گوهر عشقی، مادر داغ دیده ی ستار بهشتی، که هفته ی گذشته صورت گرفت و نگرانی هایی را برایامنیت اجتماعی فراهم ساخت، انتظار می رود نهادهای امنیتی و قضایی، با تشکیل کمیته تحقیقی مستقل در اسرع وقت اقدامی مؤثر واقناعی در جهت التیام بخشی به احساسات جریحه دار شده ی جامعه در این خصوص داشته باشند.

اعضا، ضمن ابراز نگرانی از کم توجهی مسئولان به حقوق صنفی معلمان، تجمع سراسری سه روزه ی آنان را فرصتی برای توجهویژه به مطالبات این بخش مهم از جامعه بر شمردند و با توجه به اینکه تربیت نسل آینده و آینده سازان کشور در گرو آرامش خاطر وآسایش این عزیزان است، یادآور شدند که تسریع در این زمینه، بویژه در شرایط سخت اقتصادی واجد اهمیت فوری است. هم چنینضمن محکوم کردن تعرضات پراکنده به تجمع های مسالمت آمیز معلمان را که جزو حقوق اولیه شهروندی است، از تصویب طرح رتبه بندیمعلمان در مجلس استقبال کرده و خواستار اصلاح ایرادات و نواقص آن در مراحل بعدی شدند.

در این جلسه، با توجه به کاهش نرخ مدیریت زنان در دولت سیزدهم، از مسئولان مربوطه خواسته شد به این مهم توجه داشته باشندکه ارتقاء و گسترش مدیریت زنان در سطوح عالی، میانی و پایه در کشور، حاصل تلاش های بی وقفه مستمر آنان در عرصه هایآموزشی و تخصصی و کسب تجربه در دهه های اخیر است که چشم فروبستن بر آن، منجر به هدر رفتن تلاش های صورت گرفته در اینزمینه از یک سو و عدم بهره مندی از ظرفیت زنان به عنوان نیمی از سرمایه انسانی کشور در عرصه های مدیریتی از سوی دیگر است.

 هم چنین اعضاء نسبت به حذف ردیف بودجه ی معاونت امور زنان و خانواده، که نقشی کلیدی در سیاست گذاری و نظارت بر اجرایقوانین مربوط به حوزه ی زنان و خانواده دارد اظهار نگرانی کرده و خواهان بازنگری نمایندگان مجلس در متن لایحه بودجه ی 1401 دولتشدند و تأکید کردند که حذف عمدی یا غیرعمدی این ردیف بودجه، علی رغم ساری و جاری بودن قانون برنامه ی ششم و سیاستهای کلیحاکم بر آن و قوانین متعدد دیگر در توجه به مسائل زنان و خانواده نگرانی جدی برای بهبود و ارتقای وضعیت نیمی از جامعه ایجاد کردهاست.

 

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها