استیضاح وزیر نفت در مجلس رای می‌آورد

علی گلمرادی؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: روز گذشته زنگنه در این کمیسیون حاضر شده و برخی توضیحات را در پاسخ به تعدادی از نمایندگان درخواست کننده استیضاح ارائه کرد اما اعلام کرد که برای پاسخ به موارد مطروحه در متن درخواست استیضاح نیاز به زمان بیشتری است لذا جلسه دوم کمیسیون انرژی با وزیر نفت به ۱۷ آذر موکول شد. با توجه به شرایط مجلس و دغدغه نمایندگان این استیضاح رای می‌آورد. محورهای استیضاح زنگنه وزیر نفت عبارت است از گران شدن بنزین و عدم صداقت وزیر نفت، دلیل عدم استفاده از کارت سوخت و تعطیل کردن این روش در طول ۳ سال گذشته، موضوع کارت خوان در دفتر وزیر نفت.

استیضاح وزیر نفت در مجلس رای می‌آورد

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها