اولین تصمیمات هیئت دولت به ریاست محمد مخبر

از روز گذشته معاون اول رئیس جمهور ۶ کمیته اجرایی را برای مدیریت امور ایام پیش رو ایجاد کردند از جمله در حوزه کمیته های اجرایی و تشریفات برای مراسمات پیش رو و مراسم تشییع و کمیته اقتصادی برای مدیریت متمرکز بازار

اولین تصمیمات هیئت دولت به ریاست محمد مخبر

امتحانات در مدارس طبق روال برگزار می‌شود

 

سخنگوی دولت خبر داد:

با دستور مخبر ۶ کمیته اجرایی برای مدیریت امور ایام پیش رو تشکیل شد

بهادری جهرمی گفت:

از روز گذشته معاون اول رئیس جمهور ۶ کمیته اجرایی را برای مدیریت امور ایام پیش رو ایجاد کردند از جمله در حوزه کمیته‌های اجرایی و تشریفات برای مراسمات پیش رو و مراسم تشییع و کمیته اقتصادی برای مدیریت متمرکز بازار.

با دستور معاون اول رئیس‌جمهور «علی باقری» به عنوان مسئول کمیته روابط امور خارجی دولت انتخاب شد.
 

به این ترتیب باقری مسئول کمیتۀ روابط خارجی شد، منصوری مسئول کمیتۀ اجرایی.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها