اگر رئیسی دروس ابتدایی‌ طلبگی را خوانده بود باید می‌دانست که این کار حرام است

نوع تبلیغات تلویزیونی رئیسی برای مجلس خبرگان مصداق خرید رأی و سوء‌استفاده از جایگاه ریاست دولت و طبعا موجب ردصلاحیت اوست!

اگر رئیسی دروس ابتدایی‌ طلبگی را خوانده بود باید می‌دانست که این کار حرام است

 رحمت‌اله بیگدلی نوشت:

نوع تبلیغات تلویزیونی رئیسی برای مجلس خبرگان مصداق خرید رأی و سوء‌استفاده از جایگاه ریاست دولت و طبعا موجب ردصلاحیت اوست!

رئیسی در تبلیغات تلویزیونی خود برای مردم استان محروم خراسان جنوبی آن هم در انتخاباتی بدون رقیب گفته است: «اگر مردم خراسان جنوبی به من رأی دهند، در کنار مسؤولان استان برای شهرها و روستاها برای رفع مشکلات تلاش می‌کنم.»!

این در حالی است که رفع مشکلات شهرها و روستاهای استان خراسان جنوبی و کل کشور از وظایف بدیهی او به عنوان رئیس دولت است و رئیسی نباید انجام این وظیفه شرعی و قانونی خود را مشروط به رأی‌دادن مردم به او برای مجلس خبرگان کند!

مضاف بر این‌که انجام این کارها در حیطه وظایف و اختیارات مجلس خبرگان نیست و این نوع وعده‌های کاندیداهای مجلس خبرگان برای اخذ رأی از مردم خلاف شرع و قانون است!

اگر رئیسی دروس ابتدایی‌ طلبگی و صفحه اول کتاب درسی مکاسب شیخ انصاری را خوانده و بدان ملتزم بود می‌دانست که این نوع ورود او به تبلیغات انتخاباتی مجلس خبرگان حرام و موجب سقوط عدالت است؛ زیرا هیچ مسؤولی حق ندارد در مسؤولیتی که دارد خارج از حیطه اختیارات و وظایف خود به مردم وعده دهد و عمل کند!

شیخ انصاری در صفحه اول کتاب مکاسب محرمه از امام صادق(ع) در باره جواز تصدی پست حکومتی روایت می‌کند:

«وجه حلال از ولایت، ولایتِ والى عادل و ولایتِ والیان او در حیطه‌ای است که والى عادل بدان امر کرده بدون هیچ زیادت و نقصانی.»

طبق این روایت شریف در یک نظام اسلامی هیچ مسؤولی حق ندارد سر سوزنی خارج از حیطه اختیارات و وظایف خود وعده‌ای دهد و عملی کند و چنین وعده و عملی حرام و موجب سقوط عدالت است!

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها