رئیسی باید پاسخگوی کیفیت و قیمت اینترنت به مردم باشد

انجمن تجارت الکترونیک تهران: رییس جمهور بیش از هر کسی باید پاسخگوی کیفیت اینترنت به مردم باشد؛ اختیارات و کنترل کافی را هم دارد.

رئیسی باید پاسخگوی کیفیت و قیمت اینترنت به مردم باشد

کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک تهران در گزارشی اعلام کرد:

رییس جمهور کشور با قدرت: ریاست شورای عالی امنیت ملی و تعیین رییس شورای امنیت کشور (وزیر کشور)، ریاست شورای عالی فضای مجازی و تعیین دبیر شورای عالی فضای مجازی،  تعیین ۶ عضو از ۱۲ عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، تعیین وزیر ارتباطات و در نتیجه زیرمجموعه های آن شامل شرکت ارتباطات زیرساخت، تنظیم مقررات و افتا، تعیین و ریاست هیئت دولت و تعیین گارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، از اختیارات و کنترل کافی برای بهبود کیفیت اینترنت کشور برخوردار است و بیش از هر کس دیگر باید پاسخگوی کیفیت اینترنت کشور به مردم باشد./ جماران

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها