تملق و چاپلوسی تبدیل به نردبانِ ترقی در مملکت شده است!

کشور را از کرونای تملق نجات دهید!

تملق و چاپلوسی تبدیل به نردبانِ ترقی در مملکت شده است!

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

غالیانِ دیروز، گونه قدیمی غلوکنندگان متملقِ امروزند. شاید دیروزیان را از شدت ارادت، حرارت در کلام می‌آمد و به غلو می‌انجامید اما امروزیان بیشتر از راه تملق به نردبانِ ترقی، نظر دارند.

اخم و روی در هم کشیدن در برابر غلوکنندگان اولین خط نهی از منکر است. خط دوم را هم بیان صریح در پرهیز دادن افراد از رفتاری چنین در جایگاه امر به معروف، کامل می‌کند.

خط سوم هم می‌تواند این باشد که مقامِ بالاتر، اگر مورد تملق قرار گرفت بداند که طعمه انگاشته شده و در او طمع کرده‌اند پس برای حراست از خویش، متملقان را عزل کند.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها