۲۰۰ هزار افغان وارد ایران شدند!

وحیدی: بیش از ۲۰۰ هزار افغان که بازگردانده شدند، مجددا به ایران بازگشتند؛ برای دولت طالبان این موضوع جدی و مهم نیست.

۲۰۰ هزار افغان وارد ایران شدند!

وزیر کشور گفت: مهاجران غیرقانونی باید کشور را ترک کنند، باید سازوکار قوی‌تری پیش‌بینی کنیم تا با مهاجرانی که به کشورشان بازگردانده می‌شوند و دوباره به ایران برمی‌گردند، برخورد شود.

مهاجران غیرقانونی باید کشور را ترک کنند، باید سازوکار قوی‌تری پیش‌بینی کنیم تا با مهاجرانی که به کشورشان بازگردانده می‌شوند و دوباره به ایران برمی‌گردند، برخورد شود.

بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر از مهاجرانی که بازگردانده شدند، مجددا به ایران بازگشتند. برای دولت طالبان این موضوع جدی و مهم نیست.

برای دولت طالبان این موضوع جدی و مهم نیست.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر

  • ناشناس

    مگه برای شما مهم و جدی است؟ در عوض نداد حقابه هیرمند و در عوض برخورد با طالبان دارید با دادن یارانه های مردم نیازمند ایران به افغانها هزینه ها را از دوش طالبان بر می دارید و از نظر امنیتی هم برای کشور ایجاد خطر می کنید

  • ناشناس

    چیز عجیبی نیست. با مدیریت امثال شما هر کسی حاضر نیست سفره مجانی را از دست بدهد البته از جیب مردم و مالیات مردم ایران

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها