احمدی‌نژاد: با خفه کردن من نمی‌توانید جلوی فاجعه را بگیرید

دکتر علیرضابیگی گفت: جریان آقای احمدی نژاد بروز و ظهوری در انتخابات مجلس نداشته و ندارد.

احمدی‌نژاد: با خفه کردن من نمی‌توانید جلوی فاجعه را بگیرید

آقای احمدی نژاد در دوره ای نقاط ضعف و نقاطی که می توانست سبب خسارت شود، به روشنی برای جامعه و مسئولین بیان کرد، مکاتباتی انجام شد. آنقدر هم این اعتراضات تند بود که اینگونه عنوان می شد که اصلا چرا اجازه چنین نقدهایی به آقای دکتر احمدی نژاد داده می شود!؟

ایشان در آن شرایط اینگونه توصیف می کرد که من به مثابه بچه چوپانی که از بلندی دارم آمدن سیل را می بینم، به شما دارم خبر می دهم که سیل در راه است و این هم از جانب آقای احمدی نژاد در گوش ها و اذهان طنین انداز است که با خفه کردن این بچه چوپان شما نمی توانید جلوی آمدن سیل را بگیرید. ولی متاسفانه این انذارها و هشدارها موثر واقع نشد و شد آنچه که نباید اتفاق می افتاد!

حجم ویدیو: 6.26M | مدت زمان ویدیو: 00:01:31
آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر

  • ناشناس

    وقتی‌ابلهی‌خود‌را‌خدا‌می‌داند‌چه‌نیازی‌به‌این‌هشدارها‌در‌خود‌احساس‌می‌کند

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها