سردار نقدی: خیلی از افراد پنتاگون با ما همکاری می‌کنند!

از عمق پنتاگون هم ممکن است بیاید بگوید که این خبر را داشته باشید؛ خیلی از افرادشان اعتقاداً آمدند همکاری می‌کنند.

سردار نقدی: خیلی از افراد پنتاگون با ما همکاری می‌کنند!

سردار نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه:

بخش عظیمی از اطلاعاتمان از دشمن با شگرد خودمان است

رهبری در مجمع عالی سپاه سال ۹۸ فرمودند که باید صدبرابر شوید. 

در هشت میلیارد جمعیت دنیا، برجسته ترینش را پیدا کنید، مقایسه کنید که ثلث خصوصیات رهبر ما در آن برجسته ترینش پیدا می‌شود؟

ما عیناً نباید شبیه آن‌ها شویم، ما مثلاً بگوییم جاسوسی آن‌ها چه هستند، ما هم اطلاعات عمیقی از عمق به کلی سری‌ترین نهاد‌ها و سازمان‌های دشمن داریم، اما این بخش اعظمش از طریق مراقبت، یادگیری، نفوذ آدم‌ها و این طور صورت نمی‌گیرد، بخش اعظمش از همان طریق بیداری است، یعنی مأمور دشمن که در عمق تشکیلات آن‌ها هست حقانیت ما را می‌فهمد و پیام ما را درک می‌کند و خودش می‌آید می‌گوید که چنین خبری هست.

بخش عظیمی از اطلاعاتی که از دشمن به دست ما می‌رسد بیشتر از این که از راه‌های تخصصی و فنی اطلاعاتی باشد، از این راه است، با شگرد خودمان است.

ما موج بیدارگری که انقلاب اسلامی در دنیا عدالتخواهی به راه انداخته، فطرت انسان‌ها عدالت خواه است.

آن از عمق پنتاگون هم ممکن است بیاید بگوید که این خبر را داشته باشید، آن‌ها بعضی وقت‌ها شگفت زده می‌شوند که چطور ایرانی‌ها فهمیدند؟ هر چه ضدجاسوسی شان را جستجو می‌کنند رد پای جاسوسی نمی‌بینند، ولی غافل از این که خیلی از افرادشان اعتقاداً آمدند همکاری می‌کنند./فارس

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها

.