نگاه منفی طالبان به تحصیل دختران، به ایران هم رسید!

شاید همان نگاه منفی که طالبان نسبت به بحث تحصیل دختران دارد، برای بر هم زدن ایجاد آرامش اجتماعی در کشور ما نیز طراحی شده باشد.

نگاه منفی طالبان به تحصیل دختران، به ایران هم رسید!

  عضو کمیسیون آموزش مجلس: عامل مسمومیت دانش آموزان بیرون از مدرسه است

رسانه ملی به موضوع خیلی منفعلانه و دیر ورود پیدا کرد

 در اوایل حساسیت آموزش و پرورش توام با منطق نبود و آن را به رده‌های پایینی واگذار کرده بودند

 محمد وحیدی به خبرنگار جماران گفت: با توجه به نگاه منفی که طالبان نسبت به بحث تحصیل دختران دارد، بعید نیست که در آنجا عامدانه دست به این کار زده بودند. شاید همان نوع نگاه برای بر هم زدن ایجاد آرامش اجتماعی در کشور ما نیز طراحی شده باشد.

 در جریان مسمومیت دختران در اوایل حساسیت آموزش و پرورش توام با منطق نبود و آن را به رده‌های پایینی واگذار کرده بودند؛ در حالی که آموزش پرورش باید در بالاترین مقام و سطوح خود با حساسیت شخص وزیر و عوامل موثر وارد موضوع شود و اگر هرجا خبر کوچکی درز کرد آن نگرانی قابل رفع باشد. این موضوع باید با حساسیت دنبال شود، زیرا نگاه عامدانه به این موضوع وجود دارد.

 باید بدنه دولت با مدیریت قوی وارد قضیه می‌شد تا این همه نگرانی را شاهد نباشیم./ جماران

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها

.