اصلاح طلبان «دم» از مردم می‌زنند و به رئیس‌جمهور می‌گویند «به‌ نفع کشور از کار کناره بگیر»!

اصلاح طلبان «دم» از مردم می‌زنند و به رئیس‌جمهور مردم می‌گویند «به‌ نفع کشور از کار کناره بگیر» تا زمینه بازیابی جایگاه از دست رفته خود در اجتماع و بازگشت به قدرت را فراهم کنند.!

اصلاح طلبان «دم» از مردم می‌زنند و به رئیس‌جمهور می‌گویند «به‌ نفع کشور از کار کناره بگیر»!

روزنامه اصولگرا: اصلاح طلبان، از رئیسی می خواهند استعفا دهد تا خودشان روی کار بیایند و برنامه های غرب را اجرا کنند

روزنامه جوان نوشت:

همزمان با فشار غرب به ایران با ابزار تحریم بیشتر و مصوباتی شبیه مصوبه اخیر پارلمان اروپا، نمایندگان آنان در ایران شروع به بازآفرینی مسئله برجام و FATF می‌کنند و مسئولان را از عواقب به‌سرانجام نرسیدن آن‌ها می‌ترسانند.

اصلاح‌طلبان فشار بیشتر غرب را به‌معنی نابودی کشور تلقی می‌کنند و خواهان امتیازدهی به غرب در توافق و مسائل پادمانی و حقوقی و حتی نظامی می‌شوند. 

 اصلاح‌طلبان در ادامه شکست برجام را هم به‌رغم اطلاع از آمادگی ایران برای امضای آن به گردن ایران می‌اندازند و غرب را تبرئه می‌کنند. 

همزمان اصلاح طلبان «دم» از مردم می‌زنند و به رئیس‌جمهور مردم می‌گویند «به‌ نفع کشور از کار کناره بگیر» تا زمینه بازیابی جایگاه از دست رفته خود در اجتماع و بازگشت به قدرت را فراهم کنند.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها

.