تشکیل هر گونه سازوکار جدید برای بررسی موضوعات دو ماه گذشته نقض حاکمیت ملی ایران است

ایران تشکیل هر گونه سازوکار جدید برای بررسی موضوعات دو ماه گذشته در ایران را غیرضروری و نقض حاکمیت ملی کشور دانسته و مأموریت محوله در این خصوص را به رسمیت نمی شناسد.

بیانیه وزارت امور خارجه در خصوص نشست ویژه شورای حقوق بشر و قطعنامه پایانی آن

 ایران هر گونه سازوکار جدید را نقض حاکمیت ملی مى داند و مأموریت آن را به رسمیت نمی شناسد. 

وزارت امور خارجه ایران اقدام ضدایرانی گروه معدودی از کشورهای غربی در تحمیل قطعنامه ای ضدایرانی به شورای حقوق بشر را قویا محکوم می کند.

بی تردید اقدام رژیم آلمان و سایر بانیان نشست ویژه شورای حقوق بشر یک خطای تاریخی و منبعث از اهداف سیاسی چند بعدی بوده است.

 ایران با نشست ویژه مخالف بود و آنرا بر اساس زمینه ها و علل برگزاری ۳۴ نشست ویژه در مورد کشورها و موضوعات مختلف طی سالهای گذشته، کاملا ناسازگار و غیر عادی و غیرضروری می دانست، فلذا قطعنامه این نشست را نیز کاملا مردود می داند.

ایران تشکیل هر گونه سازوکار جدید برای بررسی موضوعات دو ماه گذشته در ایران را غیرضروری و نقض حاکمیت ملی کشور دانسته و مأموریت محوله در این خصوص را به رسمیت نمی شناسد./ایرنا

وبگردی

    ارسال نظر

    یادداشت

    آخرین اخبار

    پربازدید ها