تورم کمر مردم را خم کرده ولی آقایان هنوز می‌گویند دولت قبل!

"رضاخواه" نماینده مجلس: دولت قبل دنبال بستن با کدخدا بود. دولت قبل داشت علیه منافع اقتصادی کشور عمل می‌کرد.

"رضاخواه" نماینده مجلس: دولت قبل دنبال بستن با کدخدا بود. دولت قبل داشت علیه منافع اقتصادی کشور عمل می‌کرد. 

"نگاهداری" رئیس مرکز پژوهش های مجلس می‌گوید:

رویکرد وزارت خارجه تاکنون سیاسی-امنیتی بوده است.

حجم ویدیو: 5.35M | مدت زمان ویدیو: 00:01:33

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها