شیخ حسن دولت را ته دره برد

دولت روحانی از زمانی که روی کار آمد تا پایان دولت دوازدهم، مرتب به دولت احمدی نژاد می‌تاخت و برخی از دولتی‌ها در آن زمان می‌گفتند که ما دولت را ته دره تحویل گرفتیم، در حالیکه شیخ حسن دولت را ته دره تحویل نگرفت، بلکه ته دره برد.

به گزارش مستقل آنلاین مسعود میرکاظمی گفت: شیخ حسن دولت را ته دره تحویل نگرفت، بلکه ته دره برد.

وی افزود: در شرایطی که ما دولت را تحویل گرفتیم در همان ابتدا باید 534 هزار میلیارد تومان مجموع سود و اصل اوراق‌های فروخته شده در سنوات گذشته را طبق سررسید پرداخت می‌کردیم، ما در سال گذشته ماهی 12 هزار میلیارد تومان و درسال جاری ماهی 15 هزار میلیارد تومان باید برای تسویه اوراق پرداخت کنیم؛ یعنی ما اگر 100 هزار میلیارد تومان اوارق منتشرکنیم باید 180 هزار میلیارد تومان اوراق تسویه کنیم.

همچنین در سایت بانک مرکزی در مرداد ماه 1400، حدود 600 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سیستم بانکی بود که بخشی از آن (حدود 60 هزار میلیارد تومان) برداشت از صندوق توسعه ملی، بخش دیگر بدهی‌های خارجی و بخشی بدهی به سازمان تامین اجتماعی (حدود 350 هزار میلیارد تومان) بود که اگر سرانگشتی جمع بزنید عدد بسیار قابل توجهی است که به هرحال جزو تعهدات دولت است و باید تعیین تکلیف شود.

دولت یازدهم از زمانی که روی کار آمد تا پایان دولت دوازدهم، مرتب به دولت قبلی می‌تاخت و برخی از دولتی‌ها در آن زمان می‌گفتند که ما دولت را ته دره تحویل گرفتیم، در حالیکه دولت را ته دره تحویل نگرفتند، بلکه ته دره بردند.

ما قبل از شروع به کار دولت سیزدهم، به دوستانمان در مجلس پیشنهادی دادیم که ساختاری را طراحی کنید که وقتی دولت‌ها می‌خواهند عوض شوند شورایی  مرکب از اعضای سه قوه، بررسی کنند که بر اساس شاخص‌های کلان، اساسا دولت چه چیزی را به دولت بعدی تحویل می‌دهد. برای کشور ما ضروری است که شورایی تشکیل شود که دقیقا عملکرد دولت ها را در پایان دوره بررسی کنند و برای مردم تبیین کنند که دولت در چه وضعیتی کشور را به دولت بعدی تحویل می‌دهد.

وقتی ما در دولتی 2900 هزار میلیارد تومان مصارف می‌آوریم اما شاهد رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیستیم و بهره‌وری ما منفی است، آیا نباید حسابرسی شود که این مصارف کجا رفته و صرف چه چیزی شده است؟/دولت بهار

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها