فلاح سخنگوی پروژه کارآزمایی بالینی:

آغاز فاز سه کارآزمایی بالینی واکسن رازی کووپارس از امروز

 ٢ سایت ایران مال در تهران و سرم سازی رازی در استان البرز برای تزریق واکسن رازی کووپارس به داوطلبان شرکت کننده برای کارآزمایی بالینی فاز سه آماده شده است. 

 سخنگوی پروژه کارآزمایی بالینی واکسن رازی کووپارس:

فاز سه کارآزمایی بالینی واکسن رازی از امروز آغاز می‌شود و ٢ سایت ایران مال در تهران و سرم سازی رازی در استان البرز برای تزریق واکسن رازی کووپارس به داوطلبان شرکت کننده برای کارآزمایی بالینی فاز سه آماده شده است. 

۴٠ هزار داوطلب در فاز سه کارآزمایی بالینی واکسن رازی کووپارس مشارکت می‌کنند که به ۵٠ درصد داوطلبان واکسن رازی و به ۵٠ درصد داوطلبان واکسن سینوفارم تزریق می‌شود و در واقع همه داوطلبان واکسن دریافت می‌کنند. برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده‌ایم تا در صورت موافقت وزارت بهداشت ظرف یک ماه آینده در طول اجرای فاز سه کارآزمایی بالینی واکسن رازی کووپارس به گروهی از داوطلبان ١٢ تا ١٨ سال تزریق شود.

 

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها