اگر با سرعت نور حرکت کنیم...

۱ ثانیه بعد به ماه میرسیم ، ۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعد به خورشید میرسیم ، ۲۰۰۰ سال زمان لازم است تا از کهکشان راه شیری خارج شویم، و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار سال طول میکشد تا به آندرومدا، نزدیک ترین کهکشان مارپیچی به راه شیری برسیم...

اگر با سرعت نور حرکت کنیم...

۱ ثانیه بعد به ماه میرسیم ، ۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه بعد به خورشید میرسیم ، ۲۰۰۰ سال زمان لازم است تا از کهکشان راه شیری خارج شویم، و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار سال طول میکشد تا به آندرومدا، نزدیک ترین کهکشان مارپیچی به راه شیری برسیم...

 

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها