رقیب اصلی اردوغان ایرانی تبار است!

رهبر حزب «جمهوری خلق ترکیه»، و اصلی ترین رقیب رجب طیب اردوغان ، از مهاجرین ترکمن هستند که در گذشته از خراسان به ترکیه مهاجرت کرده اند.

رقیب اصلی اردوغان ایرانی تبار است!

کمال کلچداراوغلو که درحال حاضر هدایت بزرگترین حزب مخالف ترکیه را در دست دارد، از ترکمن های علوی درسیم است.

حزب وی از سوی شخص مصطفی کمال آتاترک تاسیس شده است . اما با نزدیک شدن به انتخابات مسائل بسیاری درباره وی مطرح می شود. برخی احزاب کرد ، سعی دارند کلچدار اوغلو را کرد تبار معرفی کنند.

اما در حقیقت نیاکان کمال کلیچداراوغلو، رهبر حزب «جمهوری خلق ترکیه»، و اصلی ترین رقیب رجب طیب اردوغان ، از مهاجرین ترکمن هستند که در گذشته از خراسان به ترکیه مهاجرت کرده اند. مذهب وی نیز علوی است. علویان خراسان خود را از بستگان و یا نوادگان امام هستم شیعیان می دانند.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها

.