حذف ویزای چند کشور آسیایی و آفریقایی برای ایرانی‌ها

صفری گفت: اگر توافقات خود با دیگر کشورها را عملیاتی و اجرایی کنیم ،قطعا کشورهای مختلف با ما در حوزه های مختلف از جمله تجاری و اقتصادی کار می‌کنند.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با حضور در برنامه جهان آرا با بیان این‌که چند کشور آسیایی و آفریقایی ثروتمند در چند هفته آینده برای مدت دو الی سه هفته ویزا برای ایرانیان بر می‌دارند، گفت: این کشورها ،کشورهای آفریقایی پولدار هستند که قدرت خرید بالایی دارند و قرار است تیم هایی از این کشورها در این ارتباط به ایران سفر کنند.

مهدی صفری در ادامه با تاکید بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد : اگر ارتباطات تجاری و و اقتصادی خود را با دیپلماسی مناسب و پیگیرانه پیش ببریم و قول‌ها و توافقات خود  با دیگر کشورها را  عملیاتی و اجرایی کنیم ،قطعا کشورهای مختلف با ما در حوزه های مختلف از جمله تجاری و اقتصادی کار می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به سفرهای دیپلماتیک مقامات کشورهای مختلف  منطقه و کشورهای همسایه به تهران  طی روزهای گذشته خاطرنشان کرد:  ایران به کانون دیپلماسی در منطقه تبدیل شده است و این موضوع  دارای اثر های اقتصادی و تجاری خوبی برای کشور ما است.

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها