خانواده‌ای که سه جان در متروپل از دست داد

مریم و رامین دی ماه گذشته بود که کافه خود را در همکف متروپل آبادان افتتاح کردند.

مریم دوسالش بود که مادرش فوت کرد ده سالش که شد از اصفهان اومد آبادان پیش مادربزرگ و خاله هاش زندگی کنه

آبادان موند درس خوند کار کرد ازدواج کرد

مریم و رامین معصومی

پارسال هم کافه مری رو توی کوچه متروپل افتتاح کرد امروز هم پیکر رامین رو از زیر آوار درآوردن...

شیرین معصومی

 

شیرین معصومی خواهر رامین معصومی بود. توی ماشینش (تیبا) جلوی ساختمون منتظر رامین و مریم بوده که آوار میریزه روی ماشینش و توی ماشین کشته میشه. 

 جسد رامین و خواهرش شیرین را بیرون کشیده اند و هنوز مریم زیر آوار است.

سه جان یک خانواده بی جان شده.سه زندگی. و این آخرین استوری کافه شان در روز حادثه است ... قاتل آنها، فسادها و رانت هایتان است...

 

 

 

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها