همتی در نظرسنجی ها همچنان صعودی به پیش می تازد

همتی رییس کل بانک مرکزی و جدی ترین رقیب انتخاباتی رییسی تا پایایان یکشنبه شب توانست در کلیه نظرسنجی وضعیتی روبه جلو داشته باشد

همتی رییس کل بانک مرکزی و جدی ترین رقیب انتخاباتی رییسی تا پایایان یکشنبه شب توانست در کلیه نظرسنجی وضعیتی روبه جلو داشته باشد.در حال حاضر توانسته است به رقم ۲۵ درصد در نظرسنجی ها برسد.رییسی از عدد۶۰ درصد به ۵۳درصد تنزل کرده است.

محسن رضایی هم به راحتی به عدد۱۰ درصد در نظرسنجی ها رسیده است.بعداز رضایی سعید جلیلی هم به ۸درصد رسیده است.به نظر میرسد که این ارقام تاروز انتخابات تغییرجدی نماید.

 

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها