مادر شهید به پزشکیان: می‌توانید پای مردم ایران بایستی؟ همانطور که پای بچه‌هایت بعد مرگ همسرت ایستادی؟

پزشکیان: کاری خواهم کرد که مردم ایران و بچه های ایران در آرامش باشند

مادر شهید به پزشکیان: می‌توانید پای مردم ایران بایستی؟ همانطور که پای بچه‌هایت بعد مرگ همسرت ایستادی؟

مادر شهید: میتوانید پای مردم ایران بایستی؟ همانطور که پای بچه هایت بعد مرگ همسرت ایستادی؟ مردم در عذابند و سفرهشان خالی شده

پزشکیان: کاری خواهم کرد که مردم ایران و بچه های ایران در آرامش باشند

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها