هم افزایی نمایندگان و همکاران شعبه اردبیل بیمه تعاون

به منظور تقویت هم افزایی نمایندگان و همکاران شعب، جلسات منظم در محل شعبه اردبیل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، شعبه اردبیل با هدف هم افزایی هرچه بیشتر، نخستین جلسه با نمایندگان همکار خود را برگزار کرد.

در این جلسه ضمن تعیین اهداف برای هریک از نمایندگان و ترغیب و تشویق آنان در جهت اخذ پرتفوی تعیین شده به رفع مشکلات مطرح شده از سوی آنان نیز اقدام شد.

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها