انتخاب مدیر بیمه تعاون به عنوان نماینده سندیکای بیمه گران در شورای حل اختلاف

مدیر شعبه همدان بیمه تعاون به عنوان نماینده سندیکای بیمه گران در شورای حل اختلاف انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، با حکم سید جواد موسوی، رئیس شورای هماهنگی شرکت های بیمه استان همدان، کیانوش بیات نژاد، مدیر شعبه همدان شرکت بیمه تعاون به عنوان نماینده شورای هماهنگی شرکت های بیمه در هیأت های حل اختلاف مالیاتی و صیانت از حق شرکت ها و نمایندگان صنعت بیمه استان همدان انتخاب شد.

 

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها