بیمه ملت، میزبان نشست کمیسیون سرمایه گذاری سندیکا بیمه گران ایران

نشست اعضای کمیسیون سرمایه گذاری سندیکا بیمه گران ایران به ریاست دکتر دلفراز، مدیر عامل بیمه ملت در مکان سالن همایش شرکت بیمه ملت برگزار شد.

در این نشست با بررسی برخی از تاثیرات سیاسی بر اقتصاد منطقه ای، میزان ریسک های سرمایه گذاری و پیشنهادات فنی و تخصصی اعضا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی بیمه ملت: ارتقای دانش و تجمیع تجارب اعضای سندیکا در حوزه ی سرمایه گذاری، شناسایی و معرفی فرصت های سرمایگذاری برای موسسات بیمه ای، ایجاد وحدت و انسجام بین اعضای سندیکا در جهت رعایت قوانین، ضوابط و آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه و مقررات جاری در حوزه ی سرمایه گذاری، از اهداف مهم و مورد بحث این نشست بوده است.

در پایان این جلسه، آیین نامه کمیسیون سرمایه گذاری سندیکا ی بیمه گران ایران تنظیم و در اختیار اعضای این کمیسیون قرار گرفت.

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها