طی 9 ماهه 99 محقق شد:

تولید کنسانتره گل‌گهر از 11میلیون تن گذشت

شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر با نماد کگل گزارشی از فعالیت یک ماهه منتهی به 30 آذرماه امسال خود را منتشر کرد که بر اساس آن میزان فروش این شرکت در مدت 9 ماهه 99 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل را رشد 99درصدی همراه شده است.

 تولید کنسانتره گل‌گهر از 11میلیون تن گذشت

به گزارش می متالز، میزان فروش شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر در مدت یک ماهه آذر امسال 29,915,478میلیون ریال بوده است که از این میزان سهم فروش بازار داخلی برابر با 29,915,478میلیون ریال بوده و صادراتی در این ماه صورت نگرفته است.

بیشترین محصول فروخته شده شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در آذرماه امسال گندله بوده است به این شکل که از فروش یک میلیون و 61هزارو911تن محصول درآمد 24,947,853میلیون ریالی بدست آمده است و محصول پرفروش بعدی این شرکت معدنی و صنعتی کنسانتره سنگ آهن داخلی بوده است که از فروش 308هزار و 199تن درآمد 4,934,990میلیون ریالی حاصل شده است.

(میزان تولید صورت گرفته در آذرماه امسال به این شکل بوده است که 1,024,551تن گندله، 12,336تن گندله ریز دانه و 1,371,677تن کنسانتره سنگ آهن به تولید رسیده و ثبت شده است.)

با نگاهی بر روند فعالیت‌های شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر می‌بینیم در مدت 8ماهه 99 میزان فروش انجام شده برابر با 160,226,898میلیون ریال بوده است که از این میزان سهم فروش در بازار داخلی به میزان 155,596,955میلیون ریال بوده و سهم بازار صادراتی نیز 4,629,943میلیون ریال شده است.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در مدت 9 ماهه فعالیت خود در سال جاری ( از ابتدای سال مال تا انتهای آذرماه 99) در مجموع مبلغ 190,142,376میلیون ریال فروش داشته است که این عدد در مقایسه با رقم ثبت شده در مدت زمان مشابه سال گذشته که به میزان 95,682,141میلیون ریال بوده است با رشد 99 درصدی همراه شده است.

لازم به ذکر است که سهم فروش محصولات گل گهر در بازار داخلی برابر با 185,512,433میلیون ریال بوده است و رقم حاصل از  بازار صادراتی نیز عدد 4,629,943میلیون ریال بوده است. بیشترین محصول فروخته شده در بازار داخلی شرکت گل گهر گندله بوده است که از فروش 9میلیون و 508هزارو698تن درآمد 164,086,491میلیون ریالی بدست آورده است. در بازار صادراتی نیز محصول پرفروش این شرکت کنسانتره سنگ آهن صادراتی بوده است که با فروش 200هزارو852تن از این محصول، درآمد 4,629,493میلیون ریالی حاصل شده است.

میزان تولید انجام شده در مدت 9 ماهه امسال گل گهر 9میلیون و 399هزارو448تن گندله، 89هزارو588تن گندله ریز دانه و 11میلیون و 604هزارو158تن کنسانتره سنگ آهن بوده است.

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها