جلسه فعال سازی معادن فلورین مازندران برگزار شد

دومین جلسه فعال سازی معادن فلورین در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران با هدف همگرایی واحدهای بهره بردار معادن فلورین استان انجام شد.

جلسه فعال سازی معادن فلورین مازندران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، روز گذشته دومین جلسه فعال سازی معادن فلورین در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران با هدف همگرایی واحدهای بهره بردار معادن فلورین استان و رفع چالش ها و مشکلات معدنکاری با حضور رییس و معاون معدنی سازمان صمت، مسئول سرمایه گذاری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران نماینده طرح احیاء در استان، رئیس خانه معدن استان، مشاور مدیر عامل شرکت تهیه و تولید و کارشناس طرح احیاء برگزار شد.
در این جلسه پس از ارائه گزارش معاون معدنی سازمان صمت در ارتباط با وضعیت معادن فلورین استان، مسئول سرمایه گذاری ایمپاسکو نحوه مشارکت بخش خصوصی در فعالسازی معادن را بیان کرد و در انتها مقرر شد نمایندگان بهره برداران معادن فلورین استان مازندران نسبت به نحوه مشارکت با سرمایه گذاران و انتخاب روش های بیان شده به همراه دسته بندی معادن فلورین اقدام و طی حداکثر دو هفته به دبیرخانه طرح احیای معادن کوچک در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ارسال کنند.
همچنین مقرر شد طرح احیاء، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس نسبت به برگزاری فراخوان عمومی جهت جذب سرمایه گذار با توجه به گزارش ارسالی بهره برداران طی حداکثر دوماه اقدام کند.

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها