تغییر ساعت کار واحدهای بانک ملت از روز ۱۰ خرداد ۹۹

ساعت کاری تمامی واحدهای بانک ملت، از روز شنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۹ تغییر می کند.

تغییر ساعت کار واحدهای بانک ملت از روز ۱۰ خرداد ۹۹

به گزارش روابط عمومی بانک ملت و بر اساس مصوبه شورای هماهنگی بانک ها، از روز شنبه ۱۰ خردادماه سال جاری، ساعت شروع کار واحدهای این بانک اعم از صف و ستاد از روزهای شنبه تا چهارشنبه به ترتیب برای کارکنان ۷و ۳۰ دقیقه تا ۱۴و ۳۰ دقیقه و برای مشتریان ۸ تا ۱۳و ۳۰ دقیقه خواهد بود.
همچنین ساعت شروع کار واحدهای بانک ملت در روزهای پنجشنبه به ترتیب برای کارکنان از ۷و ۳۰ دقیقه تا ۱۳و برای مشتریان از ۸تا ۱۲و ۳۰دقیقه تعیین شده است.

تغییر ساعت کار واحدهای بانک ملت از روز ۱۰ خرداد ۹۹

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها